Public relation dla naukowca
czyli o promocji nauki


Strona główna Cele Przykłady Poradnik dla młodego naukowca Linki Autor
Cele promocji nauki
  • Zdobycie poparcia urzędników i polityków na rzecz działań dążących do rozwoju nauki, co przejawiać ma się podejmowaniem przez nich korzystnych dla środowiska naukowego decyzji.

  • Zwiększenie zainteresowania dzieci i młodzieży nauką i pracą naukową, co przyczynić ma się do zwiększenia liczby osób zajmujących się nią.
  • Znalezienie odbiorców innowacyjnych rozwiązań, które mogą być wprowadzane do gospodarki, dzięki czemu wyniki badania mogą być finansowane z nowych źródeł.
Darts




Data aktualizacji: 15.06.2009