Public relation dla naukowca
czyli o promocji nauki


Strona główna Cele Przykłady Poradnik dla młodego naukowca Linki AutorAutor
Małgorzata Hasiec

Urodziłam się w Zamościu, ale dzieciństwo i część młodości spędziłam w Łomży na Podlasiu. Tam też uczęszczałam do wspaniałego II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Łomży. Po jego ukończeniu rozpoczęłam studia magisterskie na kierunku Biologia na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. Obecnie jestem słuchaczem Studium Doktoranckiego na tym samym kierunku i uczelni. Pracę doktorską przygotowuje w zakładzie Biofizyki z zakresu elektrofizjologii roślin. Ostatnio wśród moich zainteresowań znalazła się problematyka promocji i popularyzacji nauki, co było jedną z przyczyn wykonania tej strony.
Kontakt
foto autor
Data aktualizacji: 15.06.2009