Public relation dla naukowca
czyli o promocji nauki


Cele Przykłady Poradnik dla młodego naukowca Linki AutorPublic relation to według amerykańskiego podręcznika Effective Public Relations, autorów: S.M. Cutlip'a, A.H. Center'a i G.M. Broom'a (1985), "funkcja zarządzania, która ustanawia i utrzymuje wzajemnie korzystne stosunki pomiędzy organizacją i różnymi grupami jej otoczenia, od których zależy jej sukces lub niepowodzenie". Potocznie mówi się, że jest to dbanie o wizerunek organizacji, firmy czy osoby.

Czy zatem problem ten dotyczy nauki skoro według badań CBOS z 2006 roku 68% Polaków uznaje naukowców za najbardziej rzetelną i uczciwą grupę zawodową?
Z drugiej strony panuje w społeczeństwie polskim opinia, że nauka jest odległa od życia, niepraktyczna, a jednocześnie bardzo kosztowna. Wydatki Państwa nie ulegają znacznemu zwiększeniu, choć w porównaniu z innymi krajami UE są to niewielkie środki. Przed polską nauką stoi więc wyzwanie poszukiwania nowych źródeł finansowania. Młodzi polscy naukowcy coraz częściej decydują się na pracę zagranicą. To wszystko powoduję, że rozwój nauki polskiej stoi pod znakiem zapytania.

W tej sytuacji wydaje się, że promowanie i popularyzacja nauki, wchodzące w zakres pojęcia public relacions, jest jedną z naglących potrzeb. Wszystkich zainteresowanych tą problematyką, szczególnie doktorantów do których kieruję tę stronę, zachęcam do zapoznania się z jej treścią. Jednocześnie informuję, że celem tej strony nie jest wyczerpanie tematu, a jedynie zachęta do refleksji. Zainteresowanych pogłębieniem tematu odsyłam do wykazu interesujących stron www: linki.


Data aktualizacji: 15.06.2009