Biologia Thysanoptera

Rozwój
cykl życiowy

W populacji zwykle przeważają liczebnie samice - spowodowane to jest m.in.: różnicą w długości życia obu płci, sezonowym lub terytorialnym występowaniem samców, czynnikami klimatycznymi. U niektórych gatunków samce występują niezwykle rzadko lub ich brak - wtedy partenogeneza, powszechna zwłaszcza u form roślinożernych (gdy z niezapłodnionych jaj mogą powstawać tylko samce to jest tzw. partenogeneza arrhenotokiczna = hemozygoidalna; gdy samców brak, ale samice są diplodalne - p.telytokiczna = zygoidalna, gdy występują obie płcie: samce haploidalne i samice diploidalne - deuterotokia). Jajorodność, jajożyworodność i żyworodność są popularne zwłaszcza u form mykofagicznych

Samice wciornastków są zawsze diploidalne, samce zaś haploidalne.

Na cykl życiowy wciornastków składają się:

Przebiegające tutaj przeobrażenie złożone zwane jest remetabolią - typ przejściowy między przeobrażeniem niezupełnym a zupełnym. Cały cykl jajo-imago trwa 2-3 tygodnie, zależnie od gospodarza i warunków abiotycznych tj. wilgotność i temperatura. Wciornastki mogą też zapadać w stan diapauzy na kilka miesięcy (nawet do 22 m-cy)

samice Terebrantia składają jaja przy użyciu pokładełka do tkanek roślinnych, samice Tubulifera - na powierzchnię liści, kwiatów, w grzybni, w spękaniach kory. * U kilku gatunków stwierdzono jajożyworodność (m.in. u europejskich Haplothrips dianthus i gatunków z rodzaju Bolothrips) i kilku tropikalnych.

LARWY - zwykle blado-żółte, u niektórych Tubulifera czerwony pigment w ciele tłuszczowym nadaje im charakterystyczny paskowany wygląd, a u Terebrantia spożywany pokarm może nadawać ich ciału barwę pomarańczową bądź zieloną. Larwy I i II stadium różnią się wielkością, rzeźbą oskórka, chetotaksją i kształtem (u niekt. gat. również liczbą) członów czułków. Larwy są podobne do dorosłych, żyją w tym samym środowisku, w miejscu wyklucia i odżywiaja się tak samo, ale: stadia PRONIMFA i NIMFA

Długość trwania poszczególnych stadiów rozwojowych oraz liczba pokoleń w ciągu roku jest uwarunkowana głównie przez temperaturę i dostępność pokarmu. Owady te mają zdolność przechodzenia w diapauzę. W klimacie umiarkowanym zwykle występują 1-2 pokolenia, w klimacie cieplejszym jest ich więcej, aż do 12-15 w warunkch szklarniowych

Spektrum pokarmowe wciornastków, ekologia, behawior

*Tripsy na liściach

*('trips' <= potoczna nazwa równorzędna z 'wciornastkami' i 'przylżeńcami', pochodzi od Thrips sp. - najlicznieszego rodzaju rzędu)

Tripsy na grzybach

Tripsy w galasach

Tripsy na kwiatach

powrót