Znaczenie Thysanoptera dla człowieka i rola w biocenozie

Tripsy jako szkodniki upraw roślinnych (przykładowe gatunki)
Regulacja liczebności wciornastków w naturze
Thysanoptera jako regulatorzy liczebności innych organizmów
powrót