Metody zbierania i preparowania

Metody pułapkowe

Używa się pułapek wodnych oraz lepów. Metody te pozwalają na określenie preferencji co do cech żywiciela tj. kolor, zapach i wielkość. Wadą tych metod jest brak informacji na temat konkretnego żywiciela danego gatunku oraz uśmiercanie owadów.

Sporządzanie preparatów

preparat powrót