/ wprowadzenie o rizobiach

Rizobia - kilka słów wprowadzenia...

obieg azotuObieg azotu

partnerzy w symbioziePartnerzy w symbiozie

symbiozaSymbioza

genomy rizobioweGenomy rizobiowe

o mnieO mnie

literaturaLiteratura

Rizobia są Gram-ujemnymi alfa-proteobakteriami, które występują w rizosferze roślin motylkowatych i wchodzą w symbiozę z ich korzeniami, czego efektem jest proces wiązania azotu cząsteczkowego. Obejmują one takie rodzaje jak: Rhizobium, Bradyrhizobium, Mesorhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, Phyllorhizobium.

W warunkach ograniczenia zredukowanych związków azotu rizobia tworzą na ich roślinnych gospodarzach wyspecjalizowane organy - brodawki. W tych korzeniowych lub łodygowych strukturach, bakterie są zdolne do konwersji azotu atmosferycznego do amoniaku, który jest wykorzystywany przez rośliny jako źródło azotu.

Rhizobium leguminosarum
Rhizobium leguminosarum