Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010

Studia biotechnologiczne I stopnia
  1. Zasady studiowania
  2. Przedmioty podstawowe
  3. Przedmioty kierunkowe
  4. Harmonogram przebiegu studiów
  5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biotechnologiczne II stopnia (od r. akad. 2010/11)
  1. Zasady studiowania
  2. Przedmioty podstawowe
  3. Przedmioty specjalizacyjne
  4. Harmonogram przebiegu studiów
  5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biotechnologiczne 5-letnie  (IV i V rok) i uzupełniające magisterskie


Wykłady fakultatywne