Strona główna
English version

Wydział BiNoZ UMCS - programy studiów 2009 / 2010

Studia biologiczne I stopnia
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogram przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne II stopnia (od r. akad. 2010/11)
 1. Zasady studiowania
 2. Przedmioty podstawowe
 3. Przedmioty specjalizacyjne
 4. Harmonogram przebiegu studiów
 5. Semestralne rozkłady zajęć

Studia biologiczne 5-letnie  (IV i V rok) i uzupełniające magisterskie


Wykłady fakultatywne


Studia nauczycielskie (licencjackie)
 1. Specj.: Nauczanie biologii i geografii
 2. Specj.: Nauczanie biologii i chemii