Cykle rozwojowe w obrębie Syrphidae.Gatunki o 1 pokoleniu w ciągu roku:

Mają bardzo krótki czas trwania lotu ograniczony do kilkunastu dni przez co sprawiają wrażenie rzadkich. Spotykane tylko wczesną wiosną lub bardzo krótko w lecie.
- zimują w postaci larwy
- wiosną przepoczwarzją  się i po miesiącu wychodzi z poczwarki owad dorosły. Samica składa jaja w czerwcu, a po 2-5 dni wylęgają się larwy, które po 30 dniach przechodzą diapauzę na okres 8-9 miesięcy.
- np. rodzaj Cheilosia MEIG., Microdon L., Chrysogaster viduata
L.


Gatunki o 2-3 pokoleń w ciągu roku:

Pojawiają się dość licznie wczesną wiosną w maju i dwa razy w drugiej połowie lata tj. w sierpniu i na początku września.
- zimują w postaci larw
- wiosną przepoczwarzają się i po 10-14 dniach powstają formy dorosłe. Pokolenie letnie ma bardzo krótki okres rozwoju. Po 25-30 dniach z larw wylęgają się osobniki dorosłe, a z jaj złożonych przez samicę wylęgają się larwy, które jesienią wchodzą w stan diapauzy.
- np. rodzaj Syrphus FABR.Gatunki o kilku pokoleniach w ciągu roku:

Występują w postaci dorosłej przez cały sezon wegetacyjny, od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
- zimują zapłodnione samice
- wiosną samice składają jaja, których rozwój trwa 25 dni. Po 14 dniach imago osiąga dojrzałość płciową. Po 3 tygodniach samica składa jaja. W ciągu roku może ona mieć od 4-5 pokoleń.
- np. Sphaerophoria scripta L., Melanostoma mellinum L., Syrphus balteatus DEG.