Wśród larw bzygowatych wyróżnia się następujące typy biotyczne:
 SAPROFAGI LĄDOWE- związane z ekosystemami lądowymi, odżywiają się rozłożonymi częściowo miękkimi tkankami roślinnymi, mogą żyć w próchniejącym drewnie i w odchodach zwierząt (koprofagi). Odgrywają ważną rolę w rozdrabnianiu i przeróbce obumarłych części roślin, wzbogacając warstwę próchniczną gleby. Należą tu głównie przedstawiciele z rodzaju: Rhingia SCOP., Xylota MEIG., MEIG., MallotaBrachypalpus MACQ., Spilomyia MEIG., Brachyopa MEIG., cała podrodzina Chrysotoxinae MEIG., Syrittinae FARG.& SERV., Shegina MEIG.


SAPROFAGI WODNE- odżywiają się martwą materią organiczną w eutroficznych zbiornikach wodnych, ściekach, mogą żyć w wilgotnej torfiastej glebie , mule i w bagnach. Odgrywają rolę w oczyszczaniu zbiorników i poprawiają stan sanitarny środowiska. Należy tu cała podrodzina Eristalinae MEIG., rodzaj Helophilus MEIG., Myiatropa ROND., Orthoneura MACQ., Chrysogaster MEIG.


ZOOFAGI zaliczane do drapieżców " wyspecjalizowanych" i pasożytów. Gatunki drapieżne atakują mszyce (Aphidoidea) i larwy pluskwiaków (Hemiptera), czerwce (Coccodea), mrówki (Formicidae). Formy pasożytnicze żyją w gniazdach os (Vespidae) i trzmieli (Bombidae) atakując ich larwy i poczwarki jako tzw. inkwiliny. Muchówki te mają ogromne znaczenie w walce zwalczania szkodników np. mszyc. Są to głównie przedstawiciele podrodziny Volucellinae GEOFFR., rodzaj Syrphus FABR., Xanthandrus VERR., Pipiza FALL., Melanostoma SCHIN., Microdon MEIG., Sphaerophoria FARG., Platychirus FARG.& SERV.


FITOFAGI- minują liście i łodygi roślin zielnych, a czasem podziemne części roślin jak bulwy, cebule, korzenie. Do najczęściej atakowanych roślin należą: cebula jadalna (Alium cepa L.), rośliny z rodzaju Primula L., Brassica L. i inne rośliny cebulawe. Przedstawicielami tej grupy są podrodziny: Cheilosiinae MEIG., Eumerinae FALL., Merodontinae FABR.