Znaczenie

POZYTYWNE:

- są melitofagami roślin zielnych, krzewów, drzew
- udział w procesach glebotwórczych
- oczyszczanie zbiorników wodnych
- ograniczanie populacji szkodników upraw, drzew i krzewów zieleni miejskiej np. mszyc, czerwców, gąsiennic motyli

NEGATYWNE:

- szkodniki roślin zielnych, głównie Alium cepa L. i roślin z rodzaju Primula L. i Brassica L.


Znaczenie w przyrodzie:

- pasożyty innych owadów (np. os, trzmieli)
- są inkwilinami i czyścicielami gniazd błonkówek (np. mrówek)
- są wskaźnikami antropogenizacji środowiska
- są wskaźnikami stopnia rozkładu szczątków zwierzęcych oraz człowiekapowrót