Biologia


Za jedną z ciekawszych rodzin w obrębie rzędu Diptera uznaje się Syrphidae . Rodzina Syrphidae jest grupą owadów bardzo silnie zróżnicowaną i niejednorodną pod wzgledem budowy i sposobu życia, na który składają się dobór siedliska i wymagania pokarmowe. To muchówki średniej wielkości (4-40mm) spotykane w różnego typu ekosystemach lądowych, zarówno leśnych, trawiastych i polnych. Dorosłe postacie odżywiają się pyłkiem i nektarem kwiatów baldaszkowych, jaskrowatych, kwitnących wierzb. Stanowią grupę tzw. melitofagów- zapylaczy roślin zielnych, drzew i krzewów.Owady dorosłe odznaczają się bardzo wysoką sprawnością lotu, w tym również lotu stojacego, tj. mogą zawisać nieruchomo w jednym punkcie. Intensywność ich lotu zależy od wilgotności, temperatury powietrza i nasłonecznienia.
Ogólna liczba poznanych gatunków z rodziny Syrphidae to 4600, a w Polsce około 400.


Cechy charakterystyczne rodziny Syrphidae .

- grzbieto-brzuszne spłaszczenie odwłoka (owalny przy nasadzie, na końcu lekko zweżony i wyraźnie spłaszczony)
- lśniace ubarwienie ciała, gdzie przeważa kolor czarny i żółty głównie odwłoka
- wygląd przypominający trzmiele (Arctophila SCHIN.), osy (Chysotoxum MEIG.), muchy właściwe (Muscidae, Anthomyiae).
- dodatkowa żyłka na skrzydle tzw. niby- żyłka (vena spuria)
- komórka kubitalna skrzydła (Cu2), która jest bardzo duża, ostro zakończona i dochodzi do brzegu skrzydła
- komórka radialna skrzydła (R5), która jest zawsze zamknięta
- łuska tułowiowa przykrywająca przezmianki
- brak szwu czołowego
- brak wykształcenia pęcherzyka czołowego u imago podczas wychodzenia z poczwarki i przynależność do grupy Cyclorrhapha Aschiza oraz spokrewnienie z Phoridae, Clythidae i Dorylaidae
- głowa zaopatrzona w trójczłonowe czułki z wicią pierzasto owłosioną, lekko omszoną lub gładką nieowłosioną
- pokładełko ovipositor miękkie słabo zesklerotyzowane, zbudowane z pierścieni składających się teleskopowo
- poczwarka (puparium), która nie wychodzi z ostatniej skórki larwalnej, a twardniejąc tworzy tzw. bobówkę (kokon rzekomy)
- różnorodne środowiska życiowe i sposoby odżywiania się larw

- zróżnicowanie cyklu rozwojowego na trzy grupy


powrót